ارتباط با ما

    آدرس فروشگاه:

    استان کردستان،سقز،خیابان شهدا،پشت سازمان آموزش فنی حرفه ای،آپارتمان لانا،واحد۶.کدپستی:۶۶۸۱۷۱۸۳۹۴

    تلفن تماس: 

    ۹۳۷۱۶۱۱۵۱۶