ارتباط با ما

آدرس فروشگاه:

استان کردستان،سقز،خیابان شهدا،پشت سازمان آموزش فنی حرفه ای،آپارتمان لانا،واحد۶.کدپستی:۶۶۸۱۷۱۸۳۹۴

تلفن تماس: 

۹۳۷۱۶۱۱۵۱۶